Czym jest API? Jak działa? Wyjaśniamy na przykładzie nowego narzędzia dla podmiotów gospodarczych – BIK Open API.

API - co to jest? Jak działa BIK Open API?

Spis treści

 1. API – co to jest?
 2. Rodzaje API
 3. Jak działa interfejs API?
 4. BIK Open API – co to jest?
 5. Przykłady zastosowania BIK Open API

API – co to jest?

API to Application Programming Interface, co można przetłumaczyć dosłownie jako Interfejs Programowania Aplikacji. Używa się go przede wszystkim po to, aby aplikacje mogły się ze sobą łączyć w celu wykonywania określonych funkcji. API umożliwia m.in. korzystanie z danych jednej aplikacji do przeprowadzania określonych procesów w drugiej. Jest to swojego rodzaju pośrednik, który pozwala programistom na budowanie interakcji pomiędzy programami i tworzenie dzięki temu zupełnie nowych funkcji. Pomaga także automatyzować różne procesy.

API składa się z trzech głównych elementów:

 • procedury (rutyny) – odnoszą się do konkretnych zadań lub funkcji wykonywanych przez program;

 • protokoły – jest to format używany do wymiany danych pomiędzy aplikacjami;

 • narzędzia – można je przyrównać do segmentów, z których da się tworzyć nowe programy.

Dzięki tym elementom możliwe jest projektowanie rozmaitych funkcji opartych na wymianie danych i wykonywaniu predefiniowanych procesów. Dlatego API znacznie rozszerza możliwości tworzenia aplikacji, co wykorzystują ich deweloperzy. Dzięki temu możliwe jest działanie m.in. porównywarek cenowych (pobieranie danych o cenach z różnych sklepów) czy aplikacji do wyszukiwania połączeń komunikacyjnych (pobieranie informacji o kursach środków komunikacji).

Rodzaje API

API są zdefiniowane w różny sposób, pomimo iż wykonują te same czynności. Istnieją trzy główne typy API, do których należą:

 • REST API — (ang. Representational State Transfer) są przeznaczone do wykonywania zapytań oraz otrzymywania odpowiedzi za pomocą funkcji http (GET, PUT, POST i DELETE);

 • SOAP API — (ang. Simple Object Access Protocol) nie narzuca architektury, ale trzyma się określonych standardów; jest zależny od systemów programowania opartych na XML;

 • RPC API — (ang. Remote Procedure Call, co oznacza zdalne wykonywanie procedury) umożliwia wykonywanie kodu na innym serwerze.

Ponadto interfejsy API można podzielić na:

 • wewnętrzne lub prywatne – używane w wewnętrznych sieciach firmowych do łączenia używanych aplikacji;

 • zewnętrzne lub publiczne – dostępne dla wszystkich programistów, umożliwiają dostęp do wielu języków programowania;

 • partnerskie – polegają na przyznawaniu dostępu do danych wybranym programistom lub usługodawcom zewnętrznym;

 • kompozytowe – składające się zazwyczaj z kilku interfejsów programowania przeznaczonych do konkretnych zastosowań; używane często do zarządzania innymi połączonymi ze sobą API.

Jak działa interfejs API?

Jak w praktyce działa interfejs API? Cały proces można sprowadzić do kilku prostych kroków. Zazwyczaj wygląda to następująco:

 1. oprogramowanie wysyła żądanie, które zostaje przekazane do serwera WWW za pośrednictwem URI (Uniform Resource Identifier);

 2. po zatwierdzeniu żądania API przekazuje je do serwera WWW lub do programu zewnętrznego;

 3. kolejno serwer WWW wysyła odpowiedź do API;

 4. na koniec API zwraca otrzymane informacje aplikacji, która wystosowała żądanie.

API można wykorzystywać do wymiany różnego rodzaju danych – zależy to od używanej usługi WWW. Przekazywanie danych może natomiast wymagać uwierzytelniania – jest to szczególnie ważne w przypadku obsługi danych wrażliwych.

BIK Open API – co to jest?

API można wykorzystywać do wielu celów – szczególnie że interfejsy tego typu mogą pozwalać na pozyskiwanie różnego rodzaju danych. Jednym z najnowszych ciekawych rozwiązań tego typu jest BIK Open API. Narzędzie pozwala na pozyskanie danych statystycznych skorelowanych z danymi geolokalizacyjnymi.

Jakie dane udostępnia BIK Open API?

W efekcie możliwe jest sprawdzenie dla wybranej lokalizacji informacji dotyczących:

Po uzyskaniu dostępu można pobierać wyżej wymienione dane dla każdej dowolnej lokalizacji w Polsce!

Jak wykorzystać BIK Open API w biznesie?

Do czego mogą się przydać tego rodzaju dane? Narzędzie BIK Open API powstało z myślą przede wszystkim o przedsiębiorcach MSP i korporacjach, a także różnego rodzaju instytucjach. Dostęp do wymienionych wyżej danych pozwala dokładnie poznać wybraną lokalizację, np. pod kątem prowadzenia w niej określonego typu działalności. BIK Open API świetnie sprawdza się też w przypadku poszukiwania właściwej lokalizacji dla prowadzenia biznesu. Pozwala sprawdzić np. zamożność klientów w okolicy, potencjał kredytowy oraz obecność konkurencji. Może być niezwykle przydatne zarówno dla nowych przedsiębiorców, jak i przy chęci rozwoju biznesu lub dostosowania go do zmieniających się realiów.

Przykłady zastosowania BIK Open API

BIK Open API mogą wykorzystywać wszystkie zarówno małe firmy, jak i duże korporacje.

MŚP

MŚP mogą dzięki danym pobranym przez API ocenić, czy wybrana lokalizacja jest atrakcyjna pod kątem planowanych usług lub produktów. Na przykład wyobraźmy sobie, że przedsiębiorca chce założyć piekarnię lub lodziarnię. Z informacji zawartych w BIK Open API dowie się, czy w okolicy mieszka wiele osób – potencjalnych klientów. Co więcej, łatwiej podejmie decyzję o godzinach otwarcia, gdy zorientuje się, ile osób jest aktywnych w określonych przedziałach czasowych dnia (liczba transakcji kartą w określonych porach dnia). Dodatkowo zorientuje się, czy warto w tym miejscu oferować produkty premium, bo dane o wysokości transakcji kartowych pomogą oszacować, czy mieszkańcy okolicy są dobrze sytuowani, a dane z BIK pomogą ocenić czy są wiarygodni finansowo.

Korporacje

BIK Open API to narzędzie przydatne również korporacjom. Duże firmy mogą ocenić potencjał rozwoju swoich sieci, choćby detalicznych lub automatów paczkowych w danej lokalizacji. Z danych na temat lokalizacji chętnie korzystają firmy pożyczkowe, które na podstawie miejsca zamieszkania mogą przeprowadzić wstępną ocenę ryzyka danego klienta.

Przykłady z branż

Branża windykacyjna

Dane z BIK Open API można wykorzystać do oceny prawdopodobieństwa, czy dłużnik będzie reagował na działania windykacyjne i w rezultacie, czy będzie skłonny spłaci

swoje długi. Firmy windkacyjne często nie mają pełnej wiedzy o dłużnikach. Przez to nie wiedzą, czy opłaca się wobec konkretnego dłużnika podejmować wysiłki windykacyjne i jak wielkie powinny być. A działania windykacyjne to przecież inwestycja. Wiedza o dłużnikach, jaką może dostarczyć BIK Open API, pomoże zwiększyć skuteczność działań windykacyjnych.

Branża reklamowa

BIK Open API mogą też z powodzeniem wykorzystać firmy medialne i sieci reklamowe, które dzięki danym mogą dobrać działania reklamowe do charakteru i potencjału danej lokalizacji. Firma reklamowa może znacząco zwiększyć skuteczność swoich reklam, wiedząc, że na danym obszarze mieszkają klienci, którzy interesują się danym tematem, a do tego mają odpowiedni potencjał finansowy.

Firmy pożyczkowe

Dla firm pożyczkowych BIK Open API to cenne źródło wiedzy o klientach i o tym, czy warto im pożyczać pieniądze. Jeśli klient nie ma żadnej historii kredytowej, to firmie pożyczkowej trudno jest ocenić wiarygodność klienta. Wówczas każda wiedza, która umożliwia oszacowanie prawdopodobieństwa spłaty jest ważna, a taką wiedzę dostarcza BIK Open API.

Nieruchomości

Inwestycje w nieruchomości komercyjne mogą stać się znacznie łatwiejsze dzięki wiedzy o lokalizacji. Przedsiębiorca, który chce wynająć lokal, np. witrynę sklepową lub lokal usługowy zyska cenne argumenty w negocjacjach cenowych z wynajmującym i odwrotnie najemcy mogą wykazać atrakcyjność swoich lokali w oczach potencjalnych najemców.