Jak efektywnie rozwijać biznes i tworzyć przewagę konkurencyjną? Jest to w zasadzie niemożliwe bez dokładnego planu. Tworząc go, powinno się bazować na potrzebach klientów, trendach rynkowych i zachowaniach konkurencji. Dlatego tak pomocne przy jego opracowywaniu są dane. Jak wykorzystać je przy tworzeniu strategii biznesowej?

Jak wykorzystać dane w tworzeniu skutecznej...

Spis treści

 1. Czym jest strategia biznesowa firmy?
 2. Jak wygląda tworzenie strategii biznesowej?
 3. Strategia biznesowa dla firmy – dlaczego warto posłużyć się danymi?
 4. Dane w tworzeniu strategii biznesowej – jak je wykorzystać w praktyce?

Czym jest strategia biznesowa firmy?

Strategia biznesowa firmy to nic innego jak szczegółowy plan opisujący sposób osiągnięcia celów danego przedsiębiorstwa. Wyznacza ona kierunek, w jakim powinno podążać przedsiębiorstwo, aby zrealizować swoją wizję. Dobra strategia powinna być rozbudowana i dokładna. Może dotyczyć budowania marki, komunikacji, wypracowywania przewagi konkurencyjnej, działań marketingowych, finansów itp. Musi określać cele i sposób dążenia do nich, a także sposób weryfikacji wyników.

Jak wygląda tworzenie strategii biznesowej?

Najważniejsze kroki, według których powstają skuteczne strategie biznesowe, to:

 1. opracowanie i jasne określenie wizji rozwoju przedsiębiorstwa;

 2. przeprowadzenie analiz (m.in. analizy SWOT, analizy konkurencji);

 3. opracowanie konkretnych, mierzalnych i osadzonych w czasie celów strategicznych;

 4. wybór narzędzi i metod pozwalających na osiągniecie celów;

 5. przygotowanie planu wdrożenia.

Co ważne, aby strategia biznesowa mogła przynieść oczekiwane skutki, niezbędne jest monitorowanie postępów w jej wdrażaniu. Warto wiedzieć również, że nie opracowuje się jej raz na zawsze – wraz ze zmieniającym się otoczeniem rynkowym, potrzebami klientów czy innymi czynnikami trzeba też odpowiednio modyfikować strategię. Jednocześnie należy pamiętać, że skuteczna strategia biznesowa powinna przygotowywać firmę także na zmiany i rozmaite nieprzewidziane sytuacje. Rynek cały czas bowiem ewoluuje, co prowadzi do zmiany warunków prowadzenia biznesu i stawia przed firmami coraz to nowe wyzwania.

Strategia biznesowa dla firmy – dlaczego warto posłużyć się danymi?

Strategia biznesowa musi być osadzona w aktualnych realiach rynkowych, a jednocześnie brać pod uwagę ich zmienność. Powinna uwzględniać informacje o potrzebach klientów, ale też np. konkurencji – tylko wtedy może być skuteczna. Dlatego tworzenie strategii biznesowej w oparciu o dane dotyczące tych aspektów to najlepsze rozwiązanie. Dane dostarczają wiedzę, która pozwala m.in. przewidywać pewne wydarzenia czy tendencje. Obecnie możliwe jest pozyskiwanie informacji np. na temat:

 • otoczenia rynkowego i konkurencji – liczby firm w branży, ich ofert, produktów, mocnych i słabych stron itp.;

 • klientów – w postaci np. danych demograficznych, ale też tych dotyczących preferencji oraz potrzeb;

 • trendów – zmian na rynku, innowacyjnych rozwiązań, preferencji konsumentów itp.

Jak je wykorzystać? To proste! Odpowiednia analiza i interpretacja danych pomaga wyciągnąć wnioski m.in. w zakresie znalezienia niszy rynkowej (niezaspokojonych potrzeb). Pozwala też wybrać optymalne miejsce do prowadzenia działalności – np. pod kątem konkurencji czy liczby potencjalnych klientów znajdujących się na danym terenie. Ponadto odpowiednie dane pomagają uniknąć powielania przestarzałych schematów i pozwalają znaleźć nowe, ciekawsze rozwiązania. Możliwe jest również wykorzystanie wiedzy o klientach i ich preferencjach w celu stworzenia oferty najlepiej dopasowanej do ich oczekiwań. Wszystko to można natomiast wykorzystać w budowaniu przewagi konkurencyjnej. Są to też kluczowe czynniki, z których powinna się składać strategia biznesowa dla firmy.

Dane w tworzeniu strategii biznesowej – jak je wykorzystać w praktyce?

Jak w praktyce dane pomagają w tworzeniu strategii biznesowej? Można je wykorzystać w zasadzie na każdym etapie jej opracowywania. Cele strategiczne przedsiębiorstwa powinno się określać w oparciu o informacje dotyczące sytuacji rynkowej. Dane na temat klientów można natomiast wykorzystać przy tworzeniu oferty i opracowywaniu innych metod osiągania zamierzonych celów. Informacje dotyczące konkurencji i klientów są też niezwykle cenne, jeśli chodzi o dopasowanie planu do rzeczywistości.

W jaki sposób pozyskać cenne dane? Jednym ze sposobów jest BIK Open API – wygodne i wiarygodne narzędzie dostarczające informacji z bazy danych Biura Informacji Kredytowej (BIK) i Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor wchodzących w skład Grupy BIK oraz od partnerów w połączeniu z danymi geolokalizacyjnymi. Ułatwiają one zatem przeanalizowanie sytuacji rynkowej w dowolnej wskazanej lokalizacji na terenie Polski. Sprawdź naszą ofertę i stwórz skuteczną strategię biznesową dla firmy w oparciu o rzetelne informacje!