Znaczenie informacji jest dziś większe niż kiedykolwiek. Zaawansowane systemy informatyczne umożliwiają przetwarzanie dużych ilości danych jednocześnie oraz wykorzystywanie ich do rozmaitych celów. Dlatego tzw. big data cieszy się coraz większym zainteresowaniem biznesu. Co to jest big data? W jaki sposób wielkie zbiory danych wykorzystać w biznesie? Sprawdź!

Na czym polega zarządzanie big data i jak to...

Spis treści

 1. Big data – co to jest?
 2. Co to big data – kluczowe cechy
 3. Na czym polegają zarządzanie i analiza big data?
 4. W jakich sektorach biznesu wykorzystuje się big data?
 5. Big data – zastosowania w biznesie

Big data – co to jest?

Pojęcie „big data” jest używane coraz częściej. Pojawia się w publikacjach biznesowych i w mediach. Nadal nie jest jednak na tyle popularne, aby jego definicja była powszechnie znana. A zatem co to jest big data? Definicja jest dość prosta. W ten sposób określa się zbiory danych, które cechują się większą różnorodnością oraz docierają do przedsiębiorstw w coraz większych ilościach i z większą szybkością.

Uproszczając, mianem big data określa się większe i bardziej złożone zbiory danych, często pochodzące z nowych źródeł. Są one na tyle obszerne, że nie da się zarządzać nimi z użyciem tradycyjnego oprogramowania do przetwarzania danych – w zamian potrzebne są specjalne rozwiązania.

Co to big data – kluczowe cechy

Nadal nie masz pewności, czy masz do czynienia z big data? Warto zatem poznać trzy kluczowe cechy zbiorów danych tego typu.

1. Ilość – big data charakteryzuje się ponadnormatywną ilością danych o małej gęstości. Dane te zajmują też ogromne ilości przestrzeni dyskowej – zazwyczaj jest ona liczona co najmniej w terabajtach.

2. Szybkość – dane big data spływają do firmy w bardzo szybkim tempie. Często są też szybko przetwarzane i wykorzystywane.

3. Różnorodność – w przypadku big data mówi się o wielu typach danych, które mogą być nieustrukturyzowane lub częściowo ustrukturyzowane. Dlatego ich zapisywanie w tradycyjnych bazach danych jest nierealne.

W związku z tym obsługa big data jest znacznie bardziej wymagająca niż w przypadku tradycyjnych zbiorów danych. Tego typu informacje są jednak niezwykle cenne. Odpowiednio wykorzystane mogą pomóc w podejmowaniu dobrych decyzji biznesowych i wypracowaniu przewagi konkurencyjnej.

Na czym polegają zarządzanie i analiza big data?

Podstawowe aspekty big data to:

 • integracja – obsługa (pobranie, przetworzenie, sformatowanie) dużych ilości informacji pozyskiwanych z wielu źródeł za pomocą specjalnego oprogramowania;

 • zarządzanie – przechowywanie i organizowanie danych z użyciem lokalnych serwerów lub częściej rozwiązań chmurowych;

 • analiza – realizowana np. przy użyciu AI (sztucznej inteligencji) lub uczenia maszynowego, pozwalająca wyciągać wnioski z zebranych i odpowiednio przetworzonych danych.

W ramach przygotowania danych do analizy wykonuje się szereg operacji. Jedną z nich jest filtrowanie. Dzięki temu możliwe jest wyselekcjonowanie informacji, które są ważne w danym kontekście, a także odrzucenie tych bezwartościowych czy mylących. Dopiero odpowiednio wyselekcjonowane i przygotowane dane poddaje się analizie.

Analiza big data jest realizowana za pomocą zaawansowanych algorytmów i skomplikowanych procesów. Zastosowanie nowoczesnych technologii jest niezbędne, aby wyciągnąć wnioski z bardzo dużych zbiorów danych. Wynikiem są informacje, które mogą być wykorzystane w celu rozwijania biznesu i budowania przewagi rynkowej.

W jakich sektorach biznesu wykorzystuje się big data?

Technologie big data są wdrażane przez coraz więcej przedsiębiorstw. Pionierami w tym zakresie są te sektory, gdzie przetwarzanie dużych ilości danych jest normą. Big data wykorzystuje się zatem m.in. w:

 • finansach,

 • ubezpieczeniach,

 • telekomunikacji,

 • produkcji,

 • handlu.

Odpowiednie zastosowanie tego rodzaju technologii może przynieść firmie szereg korzyści, począwszy od pomocy w podejmowaniu decyzji, poprzez personalizację produktów czy komunikacji marketingowej, aż po zwiększenie konkurencyjności i redukcję kosztów. Analiza big data może także pomóc wyznaczyć nowe kierunki rozwoju.

Big data – zastosowania w biznesie

Gdzie dokładnie wykorzystuje się big data i w jaki sposób ta technologia może się przełożyć na poprawę w danym obszarze?

 • Marketing – big data umożliwia gromadzenie i analizowanie danych dotyczących zachowań użytkowników, a tym samym przewidywanie trendów konsumenckich. Dzięki temu można prowadzić skuteczniejsze i lepiej dopasowane kampanie.

 • Zarządzanie ryzykiem – analiza big data pozwala także modelować i przewidywać zagrożenia, a tym samym łagodzić skutki występowania niebezpiecznych sytuacji. Dzięki temu firma może zwiększyć swoją konkurencyjność. Big data wykorzystuje się do zarządzania ryzykiem m.in. w branży ubezpieczeniowej (do personalizacji ofert).

 • Cyberbezpieczeństwo – dane analizowane przez sztuczną inteligencję mogą przyczynić się do zwiększenia cyberbezpieczeństwa poprzez identyfikowanie podejrzanych zachowań czy też luk w zabezpieczeniach. Dzięki temu minimalizuje się ryzyko cyberataków.

 • Satysfakcja użytkownika – wiele branż może skorzystać z big data także w kontekście satysfakcji użytkownika. Analiza dużej ilości danych pozwala identyfikować wzorce i trendy zachowań, a tym samym lepiej rozumieć klienta i jego potrzeby. W ten sposób możliwa jest np. udana personalizacja treści, np. w różnego rodzaju serwisach internetowych.

Korzyści ze stosowania technologii big data można odnotować w zasadzie w każdym biznesie. Nie zawsze trzeba przy tym inwestować we własną infrastrukturę do obróbki danych. Narzędzia takie jak np. BIK Open API umożliwiają wygodne korzystanie z już przetworzonych danych pozyskanych z wielu źródeł. Dzięki temu technologia big data staje się znacznie bardziej przystępna!